Mapa (Zakoczończono etap opiniowania w dniu 15 listopada 2023 r.)

Karty krajobrazów są do pobrania z okna mapy. Po kliknięciu w poniższą mapę, zostanie ona otwarta w osobnym oknie i tam klikając w dowolny krajobraz uzyskamy możliwość pobrania każdej karty krajobrazu z osobna. Mapa umożliwia wyszukiwanie krajobrazów zarówno po nazwie gminy, na terenie której się znajdują, jak i po numerze krajobrazu a także po kliknięciu na wybrany krajobraz.

Dokument wprowadzający i będący również częścią audytu krajobrazowego można pobrać poziomu okna mapy.

Opinie do pierwszego projektu audytu krajobrazowego dla Małopolski, na tym etapie prac, mogą zgłaszać:

  • rady gmin,
  • dyrektorzy parków narodowych,
  • Dyrektor RDOŚ,
  • Wojewódzki Konserwator Zabytków,
  • dyrektorzy parków krajobrazowych.

Więcej informacji dostępne na stronie opiniowanie.