Audyt Krajobrazowy

Województwa Małopolskiego

O audycie krajobrazowym

Audyt krajobrazowy to jedno z narzędzi o charakterze prawnym, mogących mieć wpływ na kształtowanie krajobrazu Małopolski. Obowiązek sporządzenia takiego dokumentu należy do samorządu województwa. Ma on na celu scharakteryzowanie obszaru województwa i wskazanie tych krajobrazów, które są szczególnie cenne.

Krajobraz

Dokumentacja

Efektem końcowym opracowania audytu krajobrazowego jest kompleksowa charakterystyka krajobrazów występujących w naszym regionie oraz określenie kierunków dla działań mających na celu zachowanie walorów przyrodniczo-kulturowych najcenniejszych obszarów. Charakterystyka krajobrazów polega na przypisaniu im odpowiednich cech. Ich treść została zawarta w licznych kartach charakterystyki oraz mapach stanowiących dokumentację audytu.

Małopolska

Małopolska posiada niezwykle zróżnicowany zasób krajobrazów, zarówno pod względem przyrodniczym, jak również kulturowym. Podczas prac nad dokumentem audytu zebrany został bogaty materiał filmowy obrazujący małopolskie zakątki, mniej lub bardziej znane. Zachęcamy do obejrzenia filmu prezentującego Małopolskę z innej perspektywy. 

Publikacje

Okładka wydawnictwa Zasoby krajobrazowe Małopolski

Zasoby krajobrazowe Małopolski

Okładka wydawnictwa Kształtowanie Małopolski krajobrazu

Kształtowanie krajobrazu Małopolski