Publikacje uzupełniające

Okładka wydawnictwa Kształtowanie Małopolski krajobrazu

Kształtowanie krajobrazu Małopolski

Małopolska należy do regionów o największych zasobach przyrodniczych w Polsce, co powoduje, że cechuje się wyjątkowym zróżnicowaniem i bogactwem krajobrazów...

Zasoby krajobrazowe Małopolski

Małopolska to region o szczególnych walorach i wielkiej urodzie krajobrazu. Wszyscy coraz bardziej rozumiemy, że jest on częścią naszego dziedzictwa, o które musimy się troszczyć, a także odpowiedzialnie i twórczo je rozwijać...

Okładka wydawnictwa Zasoby krajobrazowe Małopolski