Zasoby krajobrazowe Małopolski

Szanowni Państwo!

Małopolska to region o szczególnych walorach i wielkiej urodzie krajobrazu. Wszyscy coraz bardziej rozumiemy, że jest on częścią naszego dziedzictwa, o które musimy się troszczyć, a także odpowiedzialnie i twórczo je rozwijać. Aby w ten sposób działać, potrzebna jest głębsza wiedza oparta na systematycznych, naukowych podstawach, ale także szerokie zrozumienie społeczne i poparcie dla działań na rzecz jakości krajobrazu.

Instrumentem jego ochrony – pozwalającym w przyszłości jak najlepiej o niego dbać – jest audyt krajobrazowy. To nowe zadanie realizowane przez samorząd województwa, który jako gospodarz regionu stał się – wraz z innymi samorządami i instytucjami – „gospodarzem” krajobrazu.

W niniejszej publikacji przedstawiamy podstawowe dane o zasobach krajobrazowych Małopolski, zakresie i formach ich ochrony oraz kształtowania, a także o istniejących i potencjalnych zagrożeniach. Z pewnością znajdą tu Państwo wiele ciekawych informacji, jak również inspiracji, aby poznać piękne, a jeszcze nieodkryte zakątki naszego regionu. Mam nadzieję, że to kompendium wiedzy o małopolskim krajobrazie pozwoli nam wszystkim jak najlepiej troszczyć się o jego zachowanie.

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Publikacja została przygotowana w ramach prac nad sporządzeniem audytu krajobrazowego województwa małopolskiego, realizowanych przez Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju:

Joanna Urbanowicz

Opracował zespół w składzie:

Janusz Sepioł
Magdalena Jaśkiewicz
Joanna Pabian
Sławomir Piróg
Miłosz Zankowski