Słownik

Dotychczasowa ochrona prawna

Kryterium świadczące o posiadaniu przez krajobraz priorytetowy obszarów lub obiektów objętych jedną z następujących form ochrony: parki narodowe, obszary z listy światowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego UNESCO, pomniki historii, rezerwaty przyrody, parki kulturowe.