Słownik

Ważność

Kryterium świadczące o uzyskaniu przez krajobraz priorytetowy najwyższych wartości we wszystkich kategoriach oceny cech analitycznych i syntetycznych.