Słownik

Mezoregion

Fizycznogeograficzna jednostka podziału terenu wydzielająca obszary o zbliżonych cechach środowiskowych i/lub krajobrazowych.