Słownik

Park kulturowy

Forma ochrony zabytków wynikająca z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, której szczególnym zadaniem jest objęcie ochroną krajobrazu o charakterze kulturowym.