Słownik

Reprezentatywność

Kryterium świadczące o krajobrazie priorytetowym jako modelowym dla podtypu, do którego został przypisany.