Słownik

Rekomendacja

Zapis wskazujący kierunek działań mających na celu ochronę istniejącego bogactwa przyrodniczego oraz kulturowego Małopolski.