Słownik

Lokalna forma architektoniczna

Forma ochrony obszaru, którego zabudowa zachowała styl architektoniczny oraz układ przestrzenny charakterystyczny dla danego regionu.