Słownik

Unikatowość

Kryterium świadczące o posiadaniu przez krajobraz priorytetowy niepowtarzalnych cech analitycznych (indywidualność, odrębność, wyjątkowość).