Słownik

Zagrożenia

Zagrożenia to lista działań i zjawisk będących istniejącymi lub potencjalnymi przyczynami utraty wartości w obrębie krajobrazów priorytetowych lub obszarów o których mowa w art. 38a ust. 3 pkt 2 ustawy. Określa się źródło zagrożenia, pochodzenie oraz stopień wg 12-stopniowej skali.